Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
VŠEOBECNĚ
 
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu eshop.hcscentrum.cz na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující akceptaci těchto obchodních podmínek, které jsou platné pro všechny obchodní transakce proběhlé v internetovém obchodě: eshop.hcscentrum.cz
 
PRODÁVAJÍCÍ
Provozovatelem internetového obchodu eshop.hcscentrum.cz je firma HCS Centrum s.r.o.,
IČ: 26031221, DIČ: CZ26031221 a je plátcem daně z přidané hodnoty. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10276 (dále jen prodávající).
 
KUPUJÍCÍ
Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
    
Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. v platném znění.
 
ZBOŽÍ A CENY
Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod eshop.hcscentrum.cz objednat. Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH v českých korunách, přičemž toto rozlišení je vždy řádně a viditelně označeno.
Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Platba za zboží se provádí zásadně v CZK.
Jsou-li účtovány k jednotlivým položkám další poplatky, je tak u každé položky vždy řádně a viditelně uvedeno.
 
KONTROLA A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY
Nakupovat v internetové prodejně eshop.hcscentrum.cz může registrovaný i neregistrovaný uživatel.
Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.
 
 
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Po odeslání objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin, neprodleně nás prosím kontaktujte buď telefonicky na 602 594 125  nebo přes e-mail: cmunt@hcscentrum.cz
Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.
V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.
 
DODACÍ TERMÍNY
Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti. Obvykle bývá zboží odesláno v průběhu 2-7 dnů. Není-li zboží odesláno do 14 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 602 594 125  v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.
 
PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Při převzetí zboží kupující kontroluje vizuální stav předávané zásilky. Shledá-li jakékoliv poškození zásilky, které by mohlo způsobit poškození uvnitř uloženého zboží, nechť zásilku nepřebírá, případně požaduje doručení následující den. Poté nás v případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky prosím neprodleně kontaktujte na tel. 381 291 007 tak, abychom mohli záležitost obratem řešit.
Nepřevzetím poškozené zásilky se vyhneme možným průtahům při reklamaci přepravy/zboží, navíc přepravní služby jsou proti poškození zásilek pojištěny.
Kupující podnikatel oznámí nesrovnalosti při fyzické přejímce zboží do 48 hodin, a to telefonicky na čísle:  381 291 007 nebo e-mailem na: cmunt@hcscentrum.cz
 
PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Kupující spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy ke zboží objednaného přes internetový obchod eshop.hcscentrum.cz, a to bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení, přičemž rozhodující pro tuto lhůtu je první den po datu doručení zboží.
Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:
Nejsou-li výše v tomto odstavci uvedené podmínky pro platné odstoupení splněny, je Zákazník (Spotřebitel) rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodů, avšak Společnost má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží, které jí v takovém případě vzniknou.
 
Dopravné k prodávajícímu hradí v tomto případě kupující spotřebitel. Zboží kupující spotřebitel nezasílá na dobírku, kdy nebude zásilka převzata.
Možnost vrácení zboží se nevztahuje na produkty, které byly pro uživatele jakkoli speciálně upravovány či vyráběny.
Bylo-li již zboží uhrazeno, pak je na toto zboží vystaven dobropis a uvedená částka vrácena převodním příkazem na smluvený účet do 30 dnů.
V případě odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží hradí kupující spotřebitel náklady skutečně vynaložené s vyřízením objednávky, a to ve výši jednorázového poplatku 150,- Kč (balné, dopravné a manipulace). Tato částka je odečtena v dokladu, kterým se objednávka dobropisuje.
V případě, že bude vrácené zboží jakýmkoliv způsobem znehodnoceno, bude kupujícímu spotřebiteli přeúčtována náhrada škody dle skutečně vynaložených nákladů.
 
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající si vymezuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud není zboží v okamžiku objednání kupujícím na trhu dostupné za podmínek, uvedených v internetovém obchodě eshop.hcscentrum.cz. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího ihned po zjištění této skutečnosti a vzájemně se domluví na dalším postupu.
 
ZÁRUKA
Prodávající poskytuje kupujícím k dodávaným produktům záruku dle dispozic výrobců jednotlivých značek, přičemž je-li kupujícím spotřebitel, pak je délka záruky min. 6 měsíců od data prodeje.
 
Délky záruk jsou popsány ve článku Záruční lhůty.
 
OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Provozovatel internetového obchodu eshop.hcscentrum.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data sdělená kupujícím třetím osobám. Sdělená osobní data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedinou výjimkou je udání jména, adresy a telefonního kontaktu smluvním přepravcům, kteří je využijí pro bezproblémové doručení zboží.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v informačním systému provozovatele internetového obchodu eshop.hcscentrum.cz po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Elektronická evidence tržeb:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  • Home
  • Design Shoptetak.cz