Ochrana dat

Ochrana dat
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou využity z obchodních, marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předáme smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon).
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shomažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

  • Home
  • Design Shoptetak.cz